BarselDOULA

Doulaene på denne siden er medlemmer av Norsk doulaforening og forplikter seg til å følge våre etiske retningslinjer.

 

Her finner du de av våre doulaer som tilbyr støtte i barseltiden, inndelt etter landsdel. Profilene inneholder en kort presentasjon, kontaktinformasjon, og info om hvilke tjenester doulaen tilbyr.

 

Noen doulaer er kurset av Norsk Doulaforening og godkjent som NDF-doula.  

Andre har sin utdanning fra lignende organisasjoner (som DONA International eller ODIS i Sverige), Doulaskolen i Oslo, eller de er selvlærte.

Våre medlemmer representerer et stort spenn i praktisk, teoretisk og kulturell bakgrunn. Du finner alt fra helt ferske til svært erfarne doulaer. Alle står fritt til å utforme egne tjenester og priser.

Sørlandet Østlandet / Vestlandet / Midt-NorgeNord-Norge / Utlandet

 

Om du ikke finner en doula i ditt fylke, kan du se om det er en i nabofylket. 

Finnes det ingen doula i ditt fylke? Kanskje du vil bli den første?  Sjekk ut vår grunnutdanning!

 

Sørlandet

Vest Agder / Aust Agder

 

Østlandet

Akershus / Buskerud / Oslo / 

Vestfold  / Østfold

Akershus / Oslo / Hedemark

Akershus / Hedmark / Oslo / Østfold

Akershus / Hedmark / Oslo

Akershus / Buskerud / Oslo

Akershus / Telemark / Oslo / Vestfold / Østfold

Oslo / Vestfold / Østfold

Akershus / Oslo

Akershus / Buskerud / Oslo /

 Vestfold / Østfold

Akershus / Oslo

Vestfold / Oslo / Buskerud / Telemark

Oslo

Akershus / Buskerud / Oslo / 

Vestfold / Østfold

 

vestlandet

Bergen / Voss / Hardanger

Rogaland

Hordaland

Rogaland

Rogaland

 

Midt-Norge

Trondheimsregionen

Møre og Romsdal

 

Nord Norge

Finnmark

 

Utlandet