© 2019 Norsk Doulaforening

FØDSELSDOULA

Doulaene på denne siden er medlemmer av Norsk doulaforening og forplikter seg til å følge våre etiske retningslinjer.

 

Her finner du de av våre doulaer som tilbyr støtte ved fødsel, inndelt etter landsdel. Profilene inneholder en kort presentasjon, kontaktinformasjon, og info om hvilke tjenester doulaen tilbyr.

 

Noen doulaer er kurset av Norsk Doulaforening og godkjent som NDF-doula.  

Andre har sin utdanning fra lignende organisasjoner (som DONA International eller ODIS i Sverige), Doulaskolen i Oslo, eller de er selvlærte.

Våre medlemmer representerer et stort spenn i praktisk, teoretisk og kulturell bakgrunn. Du finner alt fra helt ferske til svært erfarne doulaer. Alle står fritt til å utforme egne tjenester og priser.

Sørlandet / Østlandet / Vestlandet  / Nord-Norge

 

Om du ikke finner en doula i ditt fylke, kan du se om det er en i nabofylket. 

Finnes det ingen doula i ditt fylke? Kanskje du vil bli den første?  Sjekk ut vår grunnutdanning!

 

Sørlandet

Skjermbilde 2019-06-07 kl. 16.12.52.png

Vest Agder/Aust Agder

 

Østlandet

bilde av doula anne de vibe_edited.jpg

Akershus / Buskerud / Oslo / Vestfold / Østfold

Akershus / Buskerud / Hedmark / Oppland / Oslo / Vestfold / Østfold

 

vestlandet

 

NorD Norge