Under fødselen vil du ofte møte mange ukjente helsepersonell, som muligens har flere fødende på samme tid. Det kan være vaktskifter slik at en ny jordmor kommer, eller situasjoner kan oppstå hvor hen må ha hovedfokus på det medisinske. En doula kjenner deg/dere fra før og har kun deg og evt partner's emosjonelle behov å fokusere på, ikke det medisinske. Hen blander seg ikke inn i jordmors arbeid men samarbeider med hen.

De har sitt fokus på å være en trygg, beroligende og alltid tilstedeværende støtteperson som kjenner deg og dine ønsker, tanker og følelser rundt fødselen. Den ekstra følelsesmessige tryggheten fra å ha en doula, ligger til dels i at du er sikret å ha med seg en person du kjenner gjennom hele fødselsforløpet, samt i at doulaen kan ha sitt fulle og hele fokus på deg/dere, konstant, fra fødselens start til slutt.

Hvem BRUKER 

doulAstøtte?

Kvinner og par som ønsker individuelt tilpasset omsorg og støtte under svangerskapet, fødselen og barseltiden benytter seg av doulatjenester, og hvilke behov de har er veldig individuelle. 

 

  • Det er kvinner av alle sosio-økonomiske bakgrunn, hudfarge, språk og kultur. 

  • Det er førstegangs- og flergangsfødende. 

  • Det er kvinner som skal ha keisersnitt og kvinner som forbereder seg til en fysiologisk fødsel. 

  • Det er kvinner som føder på sykehus og kvinner som føder hjemme.

  • Det er kvinner med fødeangst og tidligere traumatiske opplevelser og kvinner som elsker å føde.

  • Det er også mange som har med seg doula for partneren sin del, for å sørge for at de også føler seg trygge og kan delta (eller ikke delta) på sine premisser. 

 

Det er rett og slett ikke en bestemt type kvinne som velger doulastøtte. Vi støtter alle type fødsler og er like forskjellige som kvinnene og familiene vi støtter.

HVa EN DOULA ikke gjør:

Doulaen utfører ingen medisinske oppgaver.

 

Doulaen har ingen medisinsk ansvar.

 

Hen er ikke et alternativ, men et komplement til jordmor/fødselslege og det medisinske teamet.