top of page
z25.jpg

BLI NDF-DOULA!

GRUNNUTDANNING

Vår 4-dagers intensive grunnutdanning gir en solid innføring i hva en doula gjør og ikke gjør, våre viktigste verktøy for svangerskaps-, fødsels- og barselstøtte og hvordan komme i gang som selvstendig næringsdrivende doula!

 

Denne modellen gir deg frihet til å selv bygge på grunnutdanningen, med andre kurs og workshops i regi av foreningen eller andre - som for eksempel massasje, Spinning Babies, hypnobirthing, mindfulness eller yoga - utifra dine egne interesseområder.

 

Etter endt grunnkurs vil det være mulig å bli godkjent som NDF-doula. Dette gjøres ved at du deltar på tre fødsler (med eller uten mentordoula), leser pensum og besvarer den skriftlige oppgaven vår. 

Datoer for kursene i 2023 publiseres på nyåret.

FAGPLAN

Du vil få undervisning i følgende tematikk:


Doulaen

 • Hva er en doula (historie, forskning) 

 • Doulaeffekten

 • Hvordan arbeider en doula (doulaoppdrag, økonomi, journal, kontrakt, doulavesken)

 • Hvordan komme i gang

 • Enkeltpersonforetak


Fødselen 

 • Historisk perspektiv 

 • Anatomi og fysiologi 

 • Fødselens ulike faser 

 • Smerte og smertelindring (naturlig og medikamentell) 

 • På sykehuset (prosedyrer, inngrep) 

 • Amming

Doulametodikk

 • Naturlig smertelindring (massasje, pust, fødestillinger, visualisering, manuelle teknikker, med mer)

 • Informert samtykke 

 • Hvordan støtte i fødselens ulike faser

 • Hvordan tilrettelegge for fødsel

 • De første minuttene og timene med babyen

 • Barseltiden


Ansvar og etikk 

 • Betydningen av det å være profesjonell og kompetent 

 • Ansvarsområder

 • Taushetsplikt

 • Hvordan samarbeide med partner, jordmor og helsepersonell 

 • Hvordan ta vare på seg selv

 • Informasjon om NDF og foreningens arbeid

LITTERATURLISTE

Her er en liste over bøker du må ha lest før du kan søke om å bli sertifisert:


 • The Doula Book eller Mothering the Mother – Klaus, Kennell, Klaus

 • The Birth Partner – Penny Simkin

 • Føda utan rädsla – Susanna Heli

 • Fødsel, kraft og kjærlighet – Eli Heiberg Endresen og Nanna Bjørnstad

 • Psykiske reaksjoner ved svangerskap, fødsel og barseltid - Lisbet F. Brudal

 • Ina May´s Guide to Childbirth - Ina May Gaskin

 • Amming – Elisabeth Helsing 

Det er ikke et krav at bøkene skal være lest før kurset. Noen bøker finner du i bokhandelen. Andre kan kjøpes på www.amazon.com

bottom of page