top of page
z25.jpg

BLI NDF-DOULA!

GRUNNUTDANNING

Vår 4-dagers intensive grunnutdanning gir en solid innføring i hva en doula gjør og ikke gjør, våre viktigste verktøy for svangerskaps-, fødsels- og barselstøtte og hvordan komme i gang som selvstendig næringsdrivende doula!

 

Denne modellen gir deg frihet til å selv bygge på grunnutdanningen, med andre kurs og workshops i regi av foreningen eller andre - som for eksempel massasje, Spinning Babies, hypnobirthing, mindfulness eller yoga - utifra dine egne interesseområder.

 

Etter endt grunnkurs vil det være mulig å bli godkjent som NDF-doula. Dette gjøres ved at du deltar på tre fødsler (med eller uten mentordoula), leser pensum og besvarer den skriftlige oppgaven vår. 

Grunnkurs 2023

NDF doula grunnkurs blir holdt over to helger i september 2023, den 9.-10.sept og 23.-24.sept i Sandnes. 

FAGPLAN

Du vil få undervisning i følgende tematikk:


Doulaen

 • Hva er en doula (historie, forskning) 

 • Doulaeffekten

 • Hvordan arbeider en doula (doulaoppdrag, økonomi, journal, kontrakt, doulavesken)

 • Hvordan komme i gang

 • Enkeltpersonforetak


Fødselen 

 • Historisk perspektiv 

 • Anatomi og fysiologi 

 • Fødselens ulike faser 

 • Smerte og smertelindring (naturlig og medikamentell) 

 • På sykehuset (prosedyrer, inngrep) 

 • Amming

Doulametodikk

 • Naturlig smertelindring (massasje, pust, fødestillinger, visualisering, manuelle teknikker, med mer)

 • Informert samtykke 

 • Hvordan støtte i fødselens ulike faser

 • Hvordan tilrettelegge for fødsel

 • De første minuttene og timene med babyen

 • Barseltiden


Ansvar og etikk 

 • Betydningen av det å være profesjonell og kompetent 

 • Ansvarsområder

 • Taushetsplikt

 • Hvordan samarbeide med partner, jordmor og helsepersonell 

 • Hvordan ta vare på seg selv

 • Informasjon om NDF og foreningens arbeid

LITTERATURLISTE

Her er en liste over bøker du må ha lest før du kan søke om å bli sertifisert:


 • The Doula Book eller Mothering the Mother – Klaus, Kennell, Klaus

 • The Birth Partner – Penny Simkin

 • Føda utan rädsla – Susanna Heli

 • Fødsel, kraft og kjærlighet – Eli Heiberg Endresen og Nanna Bjørnstad

 • Psykiske reaksjoner ved svangerskap, fødsel og barseltid - Lisbet F. Brudal

 • Ina May´s Guide to Childbirth - Ina May Gaskin

 • Amming – Elisabeth Helsing 

Det er ikke et krav at bøkene skal være lest før kurset. Noen bøker finner du i bokhandelen. Andre kan kjøpes på www.amazon.com

bottom of page