top of page

NDF
jobber for deg som er doula - uansett bakgrunn og aktivitetsnivå. Bli med i felleskapet!

165858808_259818032462213_3685313627792276635_n_edited.jpg

MEDLEMSFORDELER

 • Mulighet for profil på vår hjemmeside

 • Rabatt på workshops og kurs i regi av NDF

 • Medlemskap i foreningens lukkede doulaforum på Facebook

 • Nyhetsbrev 

 • Fellesskap!

STØTTEMEDLEMSKAP

STØTTEMEDLEMSKAP

For alle som ønsker å støtte arbeidet i NDF. (Gir ikke adgang til foreningens lukkede doulaforum.)

Kr 200,-

STUDENTMEDLEMSKAP

STUDENTMEDLEMSKAP

Du som er i gang med din doulautdanning får ditt første år i NDF til velkomstpris. (Ønsker du profil på vår nettside koster det kr 400,-)

 

Kr 200,-

MEDLEMSKAP UTEN PROFIL

For deg som ikke jobber aktivt som doula akkurat nå, men ønsker

å holde deg oppdatert.

Kr 400,-

MEDLEMSKAP MED PROFIL

For aktive doulaer som ønsker en kanal for markedsføring.

Du forplikter deg til å svare på alle klienthenvendelser og holde profilen din oppdatert. NDF oppdaterer oversikten hvert år og når du ellers har endringer å melde. 

Du må også følge foreningens etiske retningslinjer.


Profilen inneholder bilde, en kort presentasjon, kontaktinformasjon, og info om hvilke tjenester du tilbyr. 

Du får lenke til profilskjema etter at faktura er betalt. Har du ikke fått skjemaet tilsend innen en uke ta kontakt. Profilen skal være oppe på nettsiden inne 14 dager etter at skjemaet er fylt ut og bildet er sendt inn til norskdoulaforening@gmail.com


Kr 800,-

UTMELDING

Utmelding må skje skriftlig på mail innen 10. januar hvert år for å være gyldig. Evt. profil vil da slettes og tilgang til Facebookgruppen for medlemmer fjernes. Send epost til norskdoulaforening@gmail.com

ETISKE RETNINGSLINJER

Som medlem av Norsk doulaforening forplikter du deg til å overholde våre etiske retningslinjer. 

Personlige egenskaper

 • En doula har forståelse for den livsforandrende hendelsen graviditet, fødsel og barseltid er.

​​

 • En doula utøver sitt yrke med empati og lydhørhet.

​​

 • En doula bør streve etter en profesjonell holdning i sin virksomhet, spre kunnskap om, og respekt for doulaens arbeid.   

En doulas oppgaver

 • En doula har kunnskap om fødselsprosessens fysiologi og kan forklare denne, samt kunnskap om kvinnens emosjonelle behov under fødselen.

​​

 • En doula er til stede under hele fødselen og forlater aldri den fødende kvinnen med mindre det er høyst nødvendig eller kvinnen selv ber om det.

​​

 • En doula har taushetsplikt. Det innebærer at du aldri skal oppgi navnet på dine klienter. Du skal heller ikke oppgi detaljer om klientene eller deres fødsler som bidrar til at klientene kan identifiseres eller at deres tillit svekkes.

 • ​En doula gir emosjonell og praktisk støtte til den fødende kvinnen og hennes nærmeste. Du forsøker å gi et objektivt syn på hva som skjer, samt objektiv informasjon.  

​​

 • En doula setter alltid sin klients interesser først. Du får ikke lov til å utøve press ovenfor dine klienter. Du bør aktivt oppmuntre klientene til selv å ta avgjørelser i forbindelse med behandling de mottar før, under og etter fødselen.

​​

 • Du må akseptere de valgene din klient gjør, selv om du personlig er uenig. 

​​

 • En doulas oppgave er å er å bidra til at kvinnen/ familien får en positiv fødselsopplevelse og en følelse av "empowerment".

​​

 • En doula gir ingen medisinske råd og gjør ingen medisinske undersøkelser. Du tar ikke noe medisinsk ansvar. Dette bør du som doula gjøre klart for dine klienter ved ett nytt oppdrag. Det bør også inngå i den skriftlige kontrakten du inngår med din klient.

bottom of page